Status: Cancelled

Server time: 25.07.2021 17:26

Tender card #MAGS OVO 53287/2021
INFO kontajner mesta Bratislava

Information

ID of tender
12618
Name of content of tender
INFO kontajner mesta Bratislava
Tender ref. no.
MAGS OVO 53287/2021
Public tender journal ref. no.
VVO č.133/2021 z 04.06.2021, 28742 - WNT
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
34221000-2 - Special-purpose mobile containers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie mobilného informačný kontajnera, ktorého úlohou je zabezpečenie informovania a komunikácie realizácie veľkého projektu s názvom: ,,Nová
električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica- Janíkov dvor“, ktorý bude financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Documents