Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:00

Tender card #14/2021
Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody

Information

ID of tender
12620
Name of content of tender
Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody
Tender ref. no.
14/2021
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
36 092 323,53 EUR
Main CPV
45232430-5 - Water-treatment work
Further CPV
45252126-7 - Drinking-water treatment plant construction work
42122000-0 - Pumps
42122230-1 - Dosing pumps
45310000-3 - Electrical installation work
51514110-2 - Installation services of machinery and apparatus for filtering or purifying water
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Intenzifikácia jestvujúcich objektov - podľa realizačnej PD.
Navrhovaná stavba pozostáva z nasledovných prevádzkových súborov:
PS 0201 - Intenzifikácia homogenizácie suspenzie, PS 0202 - Intenzifikácia dávkovania chemikálií
PS 0203 - Intenzifikácia prípravy suspenzie, PS 0204 - Intenzifikácia I. stupňa úpravy
PS 0205 - Intenzifikácia II. stupňa úpravy, PS 0206 - Káblové NN rozvody a elektroinštalácia
PS 0207 - Systém kontroly a riadenia úpravne vody, PS 0208 - Intenzifikácia potrubných rozvodov
1/7
a nasledovných stavebných objektov: SO 0201-Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy,
SO 0202-Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.08.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
16.08.2021 10:30:00

Promoter

Subject's name
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Komenského 50
Košice
042 48, Slovak republic
Process supervisor

lucia.strbova@tatratender.sk
+421 910813539
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614

Documents