Status: Completed

Server time: 31.07.2021 03:50

Tender card #OMaVS/2021/DDD
Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia

Information

ID of tender
12644
Name of content of tender
Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
Tender ref. no.
OMaVS/2021/DDD
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 000,00 EUR
Main CPV
90921000-9 - Disinfecting and exterminating services
Further CPV
90922000-6 - Pest-control services
90923000-3 - Rat-disinfestation services
90924000-0 - Fumigation services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na určenom mieste realizácie predmetu zákazky, 2 x v roku 2021:
- Jarný cyklus podľa poveternostných podmienok.
- Jesenný cyklus podľa poveternostných podmienok. Bližšie podrobnosti sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Address
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Silvia Jančová
silvia.jancova@reserves.gov.sk
+421 948030485

Documents