Status: Ongoing

Server time: 29.07.2021 13:25

Tender card #MAGS OVO 53690/2021
Prípravné trhové konzultácie - Zakladanie a údržba verejnej zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Hlavného mesta SR Bratislavy

Information

ID of tender
12651
Name of content of tender
Prípravné trhové konzultácie - Zakladanie a údržba verejnej zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Hlavného mesta SR Bratislavy
Tender ref. no.
MAGS OVO 53690/2021
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
77300000-3 - Horticultural services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky "Zakladanie a údržba verejnej zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Hlavného mesta SR Bratislavy".

Pred vyhlásením samotného verejného obstarávania sa verejný obstarávateľ rozhodol vyhlásiť prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK").

Účelom PTK je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok súťaže (rozdelenie zákazky na časti, podmienky účasti, obchodné podmienky plnenia zákazky a pod.).

Záujemcovia budú môcť okruhy tém, ktoré sú predmetom PTK prediskutovať s verejným obstarávateľom na online stretnutí.

Schedule

lehota na prihlásenie sa na PTK
17.06.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Documents