Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:20

Tender card #MUZB/28750/2021
Pás pro pěší a cyklisty na ulici Leštinská

Information

ID of tender
12653
Name of content of tender
Pás pro pěší a cyklisty na ulici Leštinská
Tender ref. no.
MUZB/28750/2021
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 105 888,36 Kč
Main CPV
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
Further CPV
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty na ulici Leštinská. Stezka je vedena podél silnice II/315 a propojí již zrealizované stezky pro pěší a cyklisty ve městě. Stezka je navržena s krytem z betonové dlažby. Navržená délka společné stezky je celkem 352 m.

V rámci stavby „II/315 HR. OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ - ZÁBŘEH – LEŠTINA SO 111 intravilán Zábřeh, km 0,310 - km 1,0474“ byla v ulici Leštinská provedena šířková úprava komunikace II/315 a byly nově položeny obruby komunikace. V rámci předmětné veřejné zakázky bude vybourán stávající chodník a bude vybudována nová společná stezka. Do komunikace II/315 se nebude zasahovat.

Předmět zakázky je specifikován touto výzvou, zejména pak projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, které jsou přílohami výzvy.

Zakázka je spolufinancovaná z prostředků Olomouckého kraje.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only
Socially Responsible Public Procurement (SRPP)

Yes

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
17.06.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Zábřeh
Address
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Kateřina Krejčí
katerina.krejci@muzabreh.cz
+420 583468262
Link to online profile of contracting authority
https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72

Documents