Status: Ongoing

Server time: 03.12.2023 20:59

Tender card #S16757-2021-OddZZ
Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Information

ID of tender
12668
Name of content of tender
Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19
Tender ref. no.
S16757-2021-OddZZ
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 089 583,33 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ v rámci vyhláseného postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti.

Predmetom zákazky je dodanie iba jedného druhu tovaru. Rozdelenie zákazky by mohlo spôsobiť neprimerané zvýšenie nákladov verejnému obstarávateľovi, čo by bolo v rozpore s princípmi hospodárnosti a efektívnosti. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú stanovené v takom rozsahu, aby bola zabezpečená dostatočná hospodárska súťaž, pričom nerozdelením predmetu zákazky na časti nebude obmedzená hospodárska súťaž, resp. diskriminácia hospodárskych subjektov.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej 2 ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:
1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent
2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)
3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
- kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
- pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie
5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95% kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.07.2021 10:00:00
Planned opening of bids
30.07.2021 10:30:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ivana Ichnatoliová
ivana.ichnatoliova@health.gov.sk
+421 259373289

Documents