Status: Completed

Server time: 31.07.2021 03:56

Tender card #8986/2021
Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Střed Kyjov

Information

ID of tender
12684
Name of content of tender
Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Střed Kyjov
Tender ref. no.
8986/2021
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
45310000-3 - Electrical installation work
45311100-1 - Electrical wiring work
45311200-2 - Electrical fitting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace v budově mateřské školky Střed v Kyjově.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace ve stávajícím objektu mateřské školky Střed Kyjov. Objekt je podsklepený, dvoupodlažní o rozměrech 33,00 m x 11,20 m, se střechou s malým spádem 1°. Objekt je využíván k předškolní výchově a k přípravě pokrmů pro mateřskou školku Kyjov Střed. Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
21.06.2021 10:00:00
Bid validity period
21.08.2021

Public Promoter

Subject's name
Město Kyjov
Address
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Czech Republic
Process supervisor
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Link to online profile of contracting authority
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1

Documents