Status: Ongoing

Server time: 27.10.2021 23:50

DPS tender card #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZ Semenoles - časť B (s dopravou) - výzva č. 3

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
12687
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Semenoles - časť B (s dopravou) - výzva č. 3
Tender ref. no.
12349-MUT
Public tender journal ref. no.
71/2020
EU journal ref. no.
2020/S 063-150381
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 275,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva s dopravou na ŠS Oravská Priehrada. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: ŠS Oravská Priehrada

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
14.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Documents