Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:24

Tender card #01/06/2021
Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií

Information

ID of tender
12691
Name of content of tender
Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií
Tender ref. no.
01/06/2021
Public tender journal ref. no.
28707-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
265 773,77 EUR
Main CPV
45233251-3 - Resurfacing works
Further CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45223300-9 - Parking lot construction work
45233161-5 - Footpath construction work
45233120-6 - Road construction works
45233253-7 - Surface work for footpaths
45233320-8 - Foundation work for roads
45233220-7 - Surface work for roads
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je oprava povrchov chodníkov a komunikácií na území mesta. Z technického hľadiska ide o realizáciu novej konštrukcie vrchného krytu z asfaltových zmesí, vrstvy štrkodrvy, výmena obrubníkov, realizácia nových chodníkov, s výškovým a smerovým napojením na existujúce komunikácie a s výškovým upravením poklop a vpustí na týchto stavebných objektoch:

1. Oprava parkoviska na Sídlisku 1. mája pri bloku "C"
2. Oprava chodníka ul. Janka Kráľa
3. Ul. Jarná-chodníky a cesta
4. Plocha na ul. Slanskej
5. Parkovisko sídlisko Juh pri kotolni
6. Sídlisko Juh-Oprava chodníka pri stojisku
7. Výmena obrubníkov na ul. Mlynskej
8. Chodník pri ZŠ Sídlisko II
9. Sídlisko II pred bytovým domom 1323

10. Chodník ul. Domašská
11. Chodník Duklianskych hrdinov
12. Oprava chodníkov pri BD 1064 Sídlisko Juh
13. VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 01 – Oprava komunikácie

Na niektorých objektoch je potrebné pripraviť aj podklady pod kryty komunikácií a chodníkov, vybúrať obrubníky, osadiť nové obrubníky. Predmetom zákazky je aj zabezpečenia vytýčenia inžinierskych sietí.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
02.07.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Vranov nad Topľou
Address
Dr. C. Daxnera 87/1
Vranov nad Topľou
09316, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
mvnt.halgas@proebiz.com
+421 905127229
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6463

Documents