Status: Completed

Server time: 27.10.2021 23:42

DPS tender card #K4/2021/05/99
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 4

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
12699
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 4
Tender ref. no.
K4/2021/05/99
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
10 234,500 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva bez dopravy pre OZ Topoľčianky,
- Frakcia LK 0/125 množstvo 200 ton /lomový kameň/
- Frakcia 0/4 množstvo 50 ton
- Frakcia 0/63 množstvo 100 ton
- Frakcia 8/16 množstvo 65 ton
- Frakcia 16/32 množstvo 300 ton
- Frakcia 32/63 množstvo 500 ton
- Frakcia 63/125 množstvo 200 ton

Miesto vykládky bude Expedičný sklad Topoľčianky, Moravecká 2, 951 93 Topoľčianky
Opis predmetu zákazky je uvedený aj vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Tovar bude odoberaný postupne podľa potrieb verejného obstarávateľa, predpokladá sa odber v priebehu tretieho a štvrtého kvartálu roka 2021.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2021 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Topoľčianky
Address
Parková 7
Topoľčianky
951 93, Slovak republic
Process supervisor
Róbert Šusták
robert.sustak@lesy.sk
+421 918333515

Documents