Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 11:33

Tender card #12808 - MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Košice na roky 2019-2022

Information

ID of tender
1270
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Košice na roky 2019-2022
Tender ref. no.
12808 - MSS
Public tender journal ref. no.
183/2018 - SK
EU journal ref. no.
2018/S 176-399090
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
12 751 080,68 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / AB13-8 - Wooden
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Košice
Address
Moyzesova 18
Košice
042 39, Slovak republic
Process supervisor
Branislav Potočňák
branislav.potocnak@lesy.sk
+421 918333133

Documents

Časť 1: LS Stará Voda - VC Stará Voda (LO 01, 02, 03, 04, 05, 06)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
916 563,70 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 2: LS Hráble - VC Rudník (LO 01)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
405 689,70 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 3: LS Hráble - VC Pekliská (LO 02, 04)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
549 183,96 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 4: LS Hráble - VC Zlatý stôl (LO 03, 05)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
608 499,32 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 5: LS Svinica - VC Regeta (LO 01, 02, 03)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
672 100,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 6: LS Svinica - VC Borda (LO 04, 05, 06, 07, 08)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 690 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 7: LS Svinica - VC Lipová (LO 09, 10)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
488 475,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 8: LS Jasov - VC Bukovec (LO 08, 09, 10, 11, 12)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 227 902,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 9: LS Jasov - VC Čierna Moldava (LO 01, 02)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
745 045,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 10: LS Jasov - VC Zlatá Idka (LO 04, 05, 06)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 495 728,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 11: LS Smolník - VC Kotlina (LO 03)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
860 262,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 12: LS Smolník - VC Smolník (LO 01, 04)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
786 653,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 13: LS Smolník - VC Smolnícka Osada (LO 05, 06)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
786 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 14: LS Smolník - VC Prakovce (LO 10, 11)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
871 858,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 15: LS Smolník - VC Margecany (LO 08, 09)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
646 620,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement