Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:46

Tender card #MUHO 6957/2021 OPM
STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN

Information

ID of tender
12702
Name of content of tender
STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN
Tender ref. no.
MUHO 6957/2021 OPM
Public tender journal ref. no.
150/ID12702/2021
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45100000-8 - Site preparation work
45233000-9 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233100-0 - Construction work for highways, roads
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
45316110-9 - Installation of road lighting equipment
45233162-2 - Cycle path construction work
45233161-5 - Footpath construction work
45233222-1 - Paving and asphalting works
45233290-8 - Installation of road signs
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky "Stezka pro pěší a cyklisty, Velkomoravská, Hodonín" je vybudování komunikace pro smíšený provoz pěších a cyklistů na ulici Velkomoravská v Hodoníně v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikace pro smíšený provoz pěších a cyklistů na ulici Velkomoravská v Hodoníně v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (Příloha č. 1 ZD), ve výkazu výměr (Příloha č. 2 ZD) a v návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Method of submitting bids
Online only
Socially Responsible Public Procurement (SRPP)

Yes

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
28.06.2021 13:00:00
Bid validity period
27.09.2021

Public Promoter

Subject's name
Město Hodonín
Address
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.