Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 10:27

Tender card #2018-VS-116
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na roky 2019-2022

Information

ID of tender
1272
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na roky 2019-2022
Tender ref. no.
2018-VS-116
Public tender journal ref. no.
12645 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 174-394819
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
2 750 000,00 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces výrubu stromov, sústreďovanie dreva a manipulácia drevnej hmoty na odvoznom mieste v podmienkach Lesov SR š.p. OZ Žarnovica.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2018 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Žarnovica
Address
Železničná 13/613
Žarnovica
966 81, Slovak republic
Process supervisor
Ján Sitár
jan.sitar@lesy.sk
+421 918334657

Documents