Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 05:20

Tender card #07754/2021/ODDVO (2)
Didaktické pomôcky - projekt Moderné vzdelávanie pre prax

Information

ID of tender
12733
Name of content of tender
Didaktické pomôcky - projekt Moderné vzdelávanie pre prax
Tender ref. no.
07754/2021/ODDVO (2)
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 977,37 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru - konkrétne didaktických pomôcok v rámci projektu Moderné vzdelávanie pre prax, t.j. hra, žiacky zdroj napätia s displejom, digitálny multimeter, súprava vodičov na meranie fyzikálnych veličín, farmárska simulovaná výučbová hra. Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 Výzvy – Technická špecifikácia a cenová kalkulácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Výsledkom tohto verejného obstarávania bude písomná objednávka, na základe ktorej dôjde k plneniu.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.06.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Documents