Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 21:33

DPS tender card #001/2021-017
IKT zariadenia - 013

Information

ID of tender
12738
Name of content of tender
IKT zariadenia - 013
Tender ref. no.
001/2021-017
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
65 765,02 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
48820000-2 - Servers
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie Predmetom zákazky je dodanie audia, dronu, IKT zariadenia a príslušenstvo, PC, serveru a notebookov a príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí:
Časť 1 - Audio
Časť 2 - Dron
Časť 3 - IKT zariadenia a príslušenstvo
Časť 4 - PC
Časť 5 - Server
Časť 6 - Notebooky
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.06.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 612,93 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 892,61 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 016,86 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 306,15 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 831,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
48820000-2 - Servers
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
44 104,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract