Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:39

Tender card #KPK/ZP/ON/78/21
DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO TRANSPORTEM WYKONAWCY

Information

ID of tender
12741
Name of content of tender
DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO TRANSPORTEM WYKONAWCY
Tender ref. no.
KPK/ZP/ON/78/21
EU journal ref. no.
2021/S 107-282880
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09134100-8 - Diesel oil
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zgodnie z SWZ

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Głównym przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego określonego kodem wg CPV – 09134100–8, dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych, spełniających normy emisji spalin EURO 3 do EURO 6, eksploatowanych w autobusach komunikacji miejskiej. Zamawiający zamierza zakupić łącznie 3 100 000 l (3 100 m³) oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej).

Schedule

Otwarcie ofert
20.07.2021 12:00:00
Planned opening of bids
20.07.2021 12:30:00

Public Promoter

Subject's name
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
Address
Ul. Składowa 7
Białystok
15-399, Republic of Poland
Process supervisor
Piotr Grodzki
pgrodzki@kpk.bialystok.pl
+48 853067016

Documents