Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:50

Tender card #18425/2021
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie

Information

ID of tender
12742
Name of content of tender
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie
Tender ref. no.
18425/2021
Public tender journal ref. no.
28917 - WYS Vestník č. 135/2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
112 053,83 EUR
Main CPV
63500000-4 - Travel agency, tour operator and tourist assistance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú služby zabezpečenia exkurzií na základe schváleného nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre“, vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 - Rozpočet a špecifikácia, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Zákazka bude spolufinancovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP. Všetky exkurzie budú realizované za sústavného dozoru a vedenia pedagogických zamestnancov gymnázia

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
02.07.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
JaM Consulting, s. r. o.
Address
Klinčeková 1572/19
Sečovce
078 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Marcin
jamsro001@gmail.com

Documents