Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 09:01

Tender card #22/21
Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506)

Information

ID of tender
12770
Name of content of tender
Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506)
Tender ref. no.
22/21
Public tender journal ref. no.
Z2021-020721
Type of tender
Nadlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
585 000 000,00 Kč
Main CPV
09134220-5 - Diesel fuel (EN 590)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Content of tender

Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506)

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s dodavateli, kteří budou pro zadavatele zajišťovat dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506) v letech 2022-2026, a to na základě výzev k podání nabídky (příloha č. 2 - Výzva k podání nabídek rámcové dohody) a následných objednávek, jež budou vycházet z podmínek rámcové dohody.

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v obchodních podmínkách, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Obchodní podmínky současně vymezují technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel předpokládá odběr motorové nafty v následujících objemech:
90 000 l – za 1 týden
390 000 l – za 1 měsíc
4 680 000 l – za 1 rok
23 400 000 l – za 5 let

Rámcová dohoda bude uzavřena na 5 let s maximálním počtem 15 dodavatelů. Nebude-li zadavatel schopen vybrat takový počet dodavatelů z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplnily požadavky stanovené zákonem či zadavatelem, může zadavatel uzavřít rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo zadávací řízení zrušit.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
22.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Address
Hlinky 151
Brno
656 46, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.