Status: Ongoing

Server time: 28.10.2021 01:28

Tender card #5684
Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3, ZŠ Lachova 1

Information

ID of tender
12780
Name of content of tender
Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3, ZŠ Lachova 1
Tender ref. no.
5684
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
71 812,68 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45214210-5 - Primary school construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3 ZŠ na Lachovej ulici 1 obnáša tieto stavebné práce:
Búracie práce:
- zárubne, predeľovacie priečky, obklady, dlažby, búranie podláh, búranie stúpacích potrubí vodovodu a kanalizácie, odstránenie starých malieb, demontáž zariaďovacích predmetov, demontáž vykurovacích telies, demontáž svietidiel, demontáž káblových rozvodov, demontáž pôvodných krytov vykurovacích telies,
Nové konštrukcie:
- nové zariaďovacie predmety, vykurovacie telesá, nové stúpacie rozvody vodovodu a kanalizácie, nové dvere, obklady, dlažby, predeľovacie steny k sprchám, nové kryty vykurovacích telies.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
24.06.2021 11:30:00

Centralised procurement

Subject's name
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Address
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+420 949035351

Documents