Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 07:27

Tender card #VZ003/2021
Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet do kolejových vozidel řady Abmz346

Messages