Status: Cancelled

Server time: 29.07.2021 14:25

Tender card #MAGS OVO 52691/2021
Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu

Information

ID of tender
12805
Name of content of tender
Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu
Tender ref. no.
MAGS OVO 52691/2021
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
175 000,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Further CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb projekčnej kancelárie v dvoch častiach (verejná zeleň a cestná zeleň) pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho zadania.
Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2021 10:00:00
Planned opening of bids
12.07.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Documents

Časť č. 1 - Verejná zeleň

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
100 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2 - Cestná zeleň

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
75 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Outcome of tender
Framework Agreement