Status: Ongoing

Server time: 07.08.2022 23:24

Tender card #ID 21813
Nájomný bytový dom č. 2, ulica Plavisko

Information

ID of tender
12813
Name of content of tender
Nájomný bytový dom č. 2, ulica Plavisko
Tender ref. no.
ID 21813
Public tender journal ref. no.
29235 - WYP, vestník č. 138/2021 z 11.06.2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 358 000,00 EUR
Main CPV
45200000-9 - Works for complete or part construction and civil engineering work
Further CPV
45211340-4 - Multi-dwelling buildings construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe obytnej budovy. Súčasťou predmetu zákazky (stavby) je aj výstavba prístupovej komunikácie spolu s parkovacími plochami a inžinierskymi sieťami.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov - projektová dokumentácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
02.07.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Ružomberok
Address
Námestie A. Hlinku 1
Ružomberok
034 01, Slovak republic
Process supervisor
Tomáš Mišovič
misovictom@gmail.com
+421 908895502

Documents