Status: Ongoing

Server time: 20.06.2021 08:22

Tender card #SS.271.18.2021.ZP
Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo – Gulczewo oraz remont skrzyżowania dróg gminnych nr 130309C i nr 130314C w miejscowości Gulczewo.

Messages