Status: Ongoing

Server time: 20.06.2021 09:19

Tender card #RGK.MB.271.3.2021
„Docieplenie dachu na budynkach mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 w ramach zadania pn Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIS.01.

Messages