Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 06:50

Tender card #9339/2021
Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy

Information

ID of tender
12837
Name of content of tender
Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy
Tender ref. no.
9339/2021
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45214200-2 - Construction work for school buildings
Further CPV
45000000-7 - Construction work
45310000-3 - Electrical installation work
45111000-8 - Demolition, site preparation and clearance work
45430000-0 - Floor and wall covering work
45440000-3 - Painting and glazing work
45332400-7 - Sanitary fixture installation work
44115600-5 - Stairlifts
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je modernizace učeben přírodovědy, fyziky, chemie a učeben IT v budově ZŠ J. A. Komenského v Kyjově

Brief description of tender or procurement

Modernizace učeben řeší výměnu stávajících podlah za nové, úpravy elektroinstalace a ostatní související práce. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti k učebně IT 1 v podobě instalace schodišťové zdvíhací plošiny pro handicapované osoby. Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky je součástí projektové dokumentace (příloha č. 3 Výzvy), položkového rozpočtu stavby (příloha č. 4 Výzvy) a návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 1 Výzvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
23.06.2021 10:00:00
Bid validity period
23.08.2021

Public Promoter

Subject's name
Město Kyjov
Address
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Czech Republic
Process supervisor
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Link to online profile of contracting authority
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1

Documents