Status: Ongoing

Server time: 29.07.2021 15:00

Tender card #63/2021
Mleté biele (nehasené) vápno - CaO

Information

ID of tender
12842
Name of content of tender
Mleté biele (nehasené) vápno - CaO
Tender ref. no.
63/2021
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
44921210-7 - Powdered lime
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka presného množstva mletého bieleho (nehaseného) vápna - CaO do miesta určenia v závode ZEVO na obdobie 12 mesiacov. Predpokladané množstvo jednorazovo dodávaného mletého bieleho (nehaseného) vápna - CaO je 25 – 30 t. Vo výnimočných prípadoch (pred technologickou odstávkou) musí byť možnosť jednorazovej dodávky cca 10 ton CaO. Odhadované množstvo je 1 300 t za rok.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
16.06.2021 14:00:00
Planned opening of bids
16.06.2021 14:15:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Documents