Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 06:43

Tender card #BBRSC/005/2021
Štatutárny audit účtovných závierok za roky 2021 a 2022

Information

ID of tender
12849
Name of content of tender
Štatutárny audit účtovných závierok za roky 2021 a 2022
Tender ref. no.
BBRSC/005/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
79212000-3 - Auditing services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to komplexných audítorských služieb súvisiacich s auditom účtovnej závierky za roky 2021 a 2022 vrátane auditu – súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za roky 2021 a 2022 v nasledovnom rozsahu:
• Audit účtovnej závierky za rok 2021 zostavený k 31.12.2021,
• Audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2021 (k 31.12.2021),
• Audit účtovnej závierky za rok 2022 zostavený k 31.12.2022,
• Audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2022 (k 31.12.2022),
• Vypracovanie listu odporúčaní na odstránenie nedostatkov v prípade ich zistenia,
• Vydanie súhlasu pre účtovnú jednotku na zverejnenie správy štatutárneho audítora z auditu účtovnej závierky spolu s auditovanou účtovnou závierkou vo výročnej správe.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
22.06.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents