Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 10:54

Tender card #MAGS OVO 54484/2021
Výmena zdroja tepla na Gorkého 17

Information

ID of tender
12859
Name of content of tender
Výmena zdroja tepla na Gorkého 17
Tender ref. no.
MAGS OVO 54484/2021
Public tender journal ref. no.
31784 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
79 167,00 EUR
Main CPV
45331110-0 - Boiler installation work
Further CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výmena zdroja tepla a výmena riadiaceho systému kotolne v rozsahu bližšie definovanom v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2021 10:00:00
Planned opening of bids
05.08.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Documents