Status: Completed

Server time: 02.08.2021 06:54

Tender card #032/2021/VO-§117
Rekonštrukcia časti priestorov v objekte MŠ Čordákova 17, Košice

Information

ID of tender
12872
Name of content of tender
Rekonštrukcia časti priestorov v objekte MŠ Čordákova 17, Košice
Tender ref. no.
032/2021/VO-§117
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
83 000,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Rekonštrukcia časti priestorov v objekte MŠ Čordákova 17, Košice v rozsahu Výkazu výmer - Príloha č.1 (stavebné úpravy časti priestorov, rekonštrukcia časti priestorov ZTI, elektroinštalácie, obvodový plášť, ležatá kanalizácia.)

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo za účelom uskutočnenia predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Address
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Documents