Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:15

Tender card #MK/A/202115573
Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice

Information

ID of tender
12880
Name of content of tender
Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice
Tender ref. no.
MK/A/202115573
Public tender journal ref. no.
č. 142 zo dňa 17.6.2021
EU journal ref. no.
29762-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
473 396,63 EUR
Main CPV
45212200-8 - Construction work for sports facilities
Further CPV
45212211-8 - Ice rink construction work
45212220-4 - Multi-purpose sports facilities construction work
42513000-5 - Refrigerating and freezing equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Zámerom investora je vybudovanie multifunkčnej plochy na jestvujúcej ploche ihriska – na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke – Park mestský s areálom, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 3480/1.
Stavba sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice.
Multifunkčná plocha bude využívaná celoročne. V zimnom období – ľadová plocha – klzisko, v letnom období bude využívaná na športové aktivity – streetball a spoločenské podujatia, v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie:
• Objekt multifunkčného ihriska / ľadová plocha + streetball /
• Úpravu časti tribúny / sedenie + zábrany /
• Rozvod elektrickej energie NN /prípojka NN z jestvujúcej trafostanice + rozvody NN/
• Protihlukové opatrenia /protihluková stena/
• Parkovanie rolby
• Statiku stavby
• Protipožiarnu ochranu stavby
• Technológiu chladenia +Technologické vybavenie ľadovej plochy

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
15.07.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Documents