Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 16:49

Tender card #R 1-9/75/2021
Ultrazvukové prístroje

Information

ID of tender
12946
Name of content of tender
Ultrazvukové prístroje
Tender ref. no.
R 1-9/75/2021
Public tender journal ref. no.
30172 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 119-312888
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
240 356,00 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

časť 1: Očný ultrazvukový prístroj
Ultrazvukový prístroj pre oftalmologické vyšetrenia za účelom presnejšej diagnostiky ochorení sietnice, nádorových ochorení, ako aj kalkulácie predoperačnej biometrie pri skalených optických médiách oka
časť 2: Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS
Ultrazvukový prístroj pre povinné skríningové vyšetrenie usg obličiek u každého novorodenca a usg vyšetrenie u rizikových novorodencov.
časť 3: Ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre
Digitálny ultrazvukový prístroj strednej triedy pre komplexné potreby vyšetrenia nefrologickej ambulancie
Súčasťou predmetu zákazky je
- dodávka zariadení na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie sprievodnej dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov,

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj
v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Prístrojová technika musí byť nová, nerepasovaná, nepoužitá s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom .v týchto súťažných podkladoch

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.07.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
26.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Juraj Breza
juraj.breza@unb.sk
+421 248234822

Documents

Očný ultrazvukový prístroj

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
92 834,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Outcome of tender
One-off Contract

Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
89 022,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Outcome of tender
One-off Contract

Ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
58 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Outcome of tender
One-off Contract