Status: Completed

Server time: 15.10.2021 23:35

Tender card #15/2021/MI
SLA pre eSO1

Message detail #139031

Delivery date and time
24.06.2021 11:30:42
From
Národné centrum zdravotníckych informácií
To
All
Type
Other
Subject
Oprava dokumentu - Príloha č.2

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ upravil dokument s názvom "Priloha c.2 k SLA eSO1 _ tabulka nacenenia_v2_24_06_2021.docx" nakoľko v pôvodnom dokumente nebol zrejmý výpočet pre položku č. 6.

Nový dokument bol nahraný do sekcie "Dokumenty"

ďakujem

S pozdravom

MI