Status: Completed

Server time: 28.10.2021 01:05

Tender card #15/2021/MI
SLA pre eSO1

Information

ID of tender
12973
Name of content of tender
SLA pre eSO1
Tender ref. no.
15/2021/MI
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
72212100-0 - Industry specific software development services
Further CPV
72261000-2 - Software support services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie podporných služieb ktoré pozostávajú z:
- Služby servisnej podpory – Správa a Riešenie incidentov a problémov,
- Zmeny a Rozvoj aplikačného programového vybavenia, vrátane Testovania a Podpory pri implementácii,
- Služby prevádzkovej podpory – Konzultácie, Administrácia, Školenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
28.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
28.06.2021 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Documents