Status: Cancelled

Server time: 02.08.2021 07:08

Tender card #1536/2021
Dodávka a prevádzkovanie Elektronického monitorovacieho systému vozidiel MHD

Information

ID of tender
12981
Name of content of tender
Dodávka a prevádzkovanie Elektronického monitorovacieho systému vozidiel MHD
Tender ref. no.
1536/2021
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
337 404,68 EUR
Main CPV
72314000-9 - Data collection and collation services
Further CPV
72330000-2 - Content or data standardization and classification services
64216210-8 - Value-added information services
64216110-7 - Electronic data exchange services
63712710-3 - Traffic monitoring services
63712000-3 - Support services for road transport
31612300-2 - Electrical signalling equipment for engines
32260000-3 - Data-transmission equipment
38422000-9 - Level-measuring equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kompletná dodávka s montážou, správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému tak, aby spĺňal všetky technické požiadavky uvedené v Opise predmetu zákazky. Dodávka zariadení je formou služby s financovaním v mesačnej periodicite počas platnosti zmluvy. Predmet zákazky bude realizovaný pre 162 autobusov, s tohto počtu je 97 jedno nádržových a 65 dvoj nádržových autobusov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.07.2021 15:00:00
Planned opening of bids
06.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Address
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivana Gaľa
ivana.gala@dpmk.sk
+421 556407801

Documents