Status: Completed

Server time: 25.09.2021 19:41

Tender card #16/2021/MI
Vytvorenie vrcholovej dokumentácie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre ISVS Národného centra zdravotníckych informácií

Messages