Status: Completed

Server time: 15.10.2021 23:00

Tender card #16/2021/MI
Vytvorenie vrcholovej dokumentácie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre ISVS Národného centra zdravotníckych informácií

Messages