Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 11:03

Tender card #MK/A/2021/16135
Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice

Information

ID of tender
13056
Name of content of tender
Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice
Tender ref. no.
MK/A/2021/16135
Public tender journal ref. no.
30792-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
425 107,23 EUR
Main CPV
45236110-4 - Flatwork for sports fields
Further CPV
45236114-2 - Flatwork for running tracks
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Modernizácia jestvujúceho atletického oválu v rozsahu: bežecký ovál (atletická dráha 4 dráhy) dĺžky 200 m + rovinka na krátke trate dĺžky 60 m (4 dráhy), vrátane rozbehu pre skok do diaľky + doskočisko (pieskovisko) s rozmermi 8x3m vrátane realizácie osvetlenia atletického oválu a ihrisko s umelou trávou s rozmermi je 32,60x52m s osvetlením a oplotením (podľa spracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer stavby, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2021 08:30:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
05.08.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Documents