Status: Ongoing

Server time: 28.11.2020 06:52

Tender card #TIP-08-18-PŘ-Na
PD - Estetizace zastávky Karolina

Information

ID of tender
1311
Name of content of tender
PD - Estetizace zastávky Karolina
Tender ref. no.
TIP-08-18-PŘ-Na
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Content of tender

PD - Estetizace zastávky Karolina

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je zpracování 3 možných variant studií proveditelnosti a projektové dokumentace (dále jen PD) pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby „Estetizace zastávky Karolina“. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta na předkládání nabídek
15.11.2018 10:00:00
Bid validity period
14.02.2019

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Address
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Karel Navrátil
karel.navratil@dpo.cz
+420 702091736
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.