Status: Ongoing

Server time: 03.06.2023 09:52

Tender card #18855/2021-220
Teleskopický manipulátor

Information

ID of tender
13133
Name of content of tender
Teleskopický manipulátor
Tender ref. no.
18855/2021-220
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
107 500,00 EUR
Main CPV
42418900-8 - Loading or handling machinery
Further CPV
50000000-5 - Repair and maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávka 1 ks nového teleskopického manipulátora určeného do rastlinnej a živočíšnej výroby a na iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku teleskopického manipulátora, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na teleskopickom manipulátore v cene teleskopického manipulátora vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
19.07.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222

Documents