Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:03

Tender card #08/2018C_Veľký Šariš
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš

Information

ID of tender
1341
Name of content of tender
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš
Tender ref. no.
08/2018C_Veľký Šariš
Public tender journal ref. no.
č. 11607-WYP, číslo VVO 163/2018 z 17.08.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
1 005 697,51 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Stavebné práce na vyhotovenie stavieb nevyhnutných na vybudovanie a spojenie celej navrhovanej cyklotrasy v členení na nasledovné stavebné objekty v zmysle vypracovanej PD:
1. Eurovelo 11, cyklotrasa v k.ú. Veľký Šariš ( Cyklotrasa č. 1, cyklotrasa č. 2, lávka cez rieku Torysa, oplotenie areálu škôlkarského strediska),
2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš (cyklistický chodník 2666,06 m, ), doplnková cyklistická infraštruktúra a súvisiace stavebné práce s osadením prístreškov a cyklostojanov v členení na nasledovné stavebné objekty v zmysle vypracovanej PD: Cykloprístrešky EuroVelo 11, k.ú. Veľký Šariš
3. CYKLOTRASA - DOLINY, POD BIKOŠOM a náklady na doplnkovú cyklistickú infraštruktúru a súvisiace stavebné náklady s osadením cyklostojanov a lavičiek v členení na nasledovné stavebné objekty v zmysle vypracovanej PD CYKLISTICKÝ MOBILIÁR - CYKLODOPRAVA.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.09.2018 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Veľký Šariš
Address
Námestie sv. Jakuba 5
Veľký Šariš
082 21, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5995

Documents

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš - 2. etapa

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
779 801,13 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš - 3. etapa

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
225 896,38 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract