Status: Completed

Server time: 24.10.2021 14:36

Tender card #07/2021/sir
Stavební úpravy komunikace a výstavba chodníku v ulici Jívavská, Šternberk II.

Messages