Status: Completed

Server time: 27.11.2021 15:51

Tender card #07/2021/sir
Stavební úpravy komunikace a výstavba chodníku v ulici Jívavská, Šternberk II.

Messages