Status: Completed

Server time: 27.11.2021 14:38

Tender card #07/2021/sir
Stavební úpravy komunikace a výstavba chodníku v ulici Jívavská, Šternberk II.

Messages