Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 01:14

Tender card #3/2021
Rekonštrukcia a prístavba objektu – jasle pre deti do 3 rokov veku dieťaťa

Information

ID of tender
13430
Name of content of tender
Rekonštrukcia a prístavba objektu – jasle pre deti do 3 rokov veku dieťaťa
Tender ref. no.
3/2021
Public tender journal ref. no.
VVO č. 164/2021 pod zn. 34162-WYP zo dňa 20.07.2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
214 548,83 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie a prístavby jestvujúceho tohto času nevyužívaného objektu, ukončené kolaudačným rozhodnutím.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
10.08.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Krompachy
Address
Námestie Slobody 1
Krompachy
053 42, Slovak republic
Process supervisor
Alica Findrichová
krompachy.aftender@proebiz.com
+421 905901700
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6109

Documents