Status: Ongoing

Server time: 18.09.2021 19:04

Tender card #NR-56-21-PŘ-Ku
PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026

Information

ID of tender
13449
Name of content of tender
PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026
Tender ref. no.
NR-56-21-PŘ-Ku
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Content of tender

PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026

Brief description of tender or procurement

Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) / vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen DÚR+DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Předmětem plnění díla je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva) pro jednotlivé části veřejné zakázky, které tvoří přílohy č. 2A, 2B, 2C a 2D zadávací dokumentace.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
10.08.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
07.09.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
07.09.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
07.09.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
07.09.2021 10:00:00
Bid validity period
09.12.2021

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Address
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

ČÁST A: ,,PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

ČÁST B: ,,PD – Modernizace TT na ul Nádražní v úseku ul. 30. dubna – ul. Valchařská“

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

ČÁST C: ,,PD – Modernizace TT na ul. Opavská v úseku ul. Sjízdná – ul. Martinovská“

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

ČÁST D: ,,PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská"

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract