Status: Ongoing

Server time: 03.12.2023 22:12

Tender card #ZVOLEN/NLZ – 01/2021
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Zvolen

Information

ID of tender
13510
Name of content of tender
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Zvolen
Tender ref. no.
ZVOLEN/NLZ – 01/2021
EU journal ref. no.
2021/S 142-378204
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
22 698 000,00 EUR
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej mestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v záujmovom území Mesta Zvolen. Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie informácie o podmienkach plnenia sú uvedené v Časti B (Opis predmetu zákazky) a najmä v časti D (Obchodné podmienky) súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.10.2021 23:59:00
Planned opening of bids
04.10.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Zvolen
Address
Námestie slobody 22
Zvolen
960 61, Slovak republic
Process supervisor
Tomáš Uríček
zvolen.uricek@josephine.proebiz.com
+421 000000000
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5345

Documents