Status: Ongoing

Server time: 21.01.2022 03:30

Tender card #20907/2021-220
Podvozky na odvoz dreva

Information

ID of tender
13562
Name of content of tender
Podvozky na odvoz dreva
Tender ref. no.
20907/2021-220
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 457 800,00 EUR
Main CPV
34139000-0 - Chassis
Further CPV
50000000-5 - Repair and maintenance services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Jedná sa o nákup jedného druhu tovaru
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku podvozkov nákladných automobilov - šasi s pohonom 6x6 - určených na dostavbu lesníckymi nadstavbami a hydraulickej ruky, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidiel, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív vozidiel, min. 10 l paliva, vrátane vykonania predpredajného servisu a materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika na prvú servisnú prehliadku vozidiel.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
23.08.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222

Documents