Status: Completed

Server time: 20.09.2021 09:58

Tender card #MK/A/2021/16528
MŠ Zupkova 37, Košice - výmena okien a dverí

Information

ID of tender
13620
Name of content of tender
MŠ Zupkova 37, Košice - výmena okien a dverí
Tender ref. no.
MK/A/2021/16528
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
52 165,95 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

výmena pôvodných okien a dverí za nové plastové okná a dvere a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer - príloha č.1, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky - Výpis okien a dverí – príloha č. 2 a v súlade s Ostatnými požiadavkami na dodávku a montáž okien – príloha č. 3 na hospodárskom pavilóne a na balkónoch tried MŠ Zupkova 37

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.08.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Documents