Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 14:32

Tender card #2017/20
Obnova materskej školy Bratislavská

Information

ID of tender
1365
Name of content of tender
Obnova materskej školy Bratislavská
Tender ref. no.
2017/20
Public tender journal ref. no.
8856 - WYP, Vestník č. 125/2017 - 27.06.2017
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
720 140,03 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je Obnova materskej školy Bratislavská. Riešený objekt sa nachádza na ulici Bratislavská č.3 . Zastavaná plocha objektu sa nemení. Na riešenú parcelu je prístup z miestnej obslužnej asfaltovej komunikácie zo severnej strany parcely. Navrhovaná stavba sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov - OBJEKT A , OBJEKT B, OBJEKT C a OBJEKT D. Všetky objekty sú vzájomne prepojené spojovacou chodbou a každý objekt má dva vstupy z exteriéru.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Prešov
Address
Hlavná 73
Prešov
080 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Documents