Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 13:46

Tender card #2018/5
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podniku Ing. Jozef Kandráč

Information

ID of tender
1376
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podniku Ing. Jozef Kandráč
Tender ref. no.
2018/5
Public tender journal ref. no.
6805 - WYP, Vestník č. 95/2018 - 15.05.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
210 651,19 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmet obstarávania pozostáva z odstránenia nevyhovujúceho obvodového plášťa (konštrukčne a izolačne) a strešného plášťa z vláknocementovej vlnitej krytiny s poškodenou nosnou konštrukciou (drevené priehradové väzníky). Súčasne sa odstránia i pridané prvky na strope (degradovaná a zatečená izolácia a podhľad). V rámci obnovy sa taktiež uvažuje s odstránením staticky nevyhovujúcich drevených stĺpov i obvodového muriva v rámci zádveria. Pre osadenie nových základových pätiek sa uvažuje s demontážou lokálnej časti podlahy, výkopom ryhy pre pätku a výkopom ryhy pre okapový chodník. Demontážou prejdú aj jestvujúce výplňové, klampiarske a zámočnícke konštrukcie. V rámci návrhu sa uvažuje s dodatočným osadením oceľových nosných stĺpov, predĺžením jestvujúcich stĺpov, osadením nových drevených strešných väzníkov. V rámci tepelnoizolačného zabezpečenia budovy sa uvažuje s osadením sendvičových stenových a strešných panelov s jadrom z MV. Výplňové konštrukcie osadené v rámci objektu sa uvažujú s izolačným dvojsklom. Priestorová tuhosť konštrukcie a osadenie výplňových konštrukcií bude riešené systémom dodávateľa. Súčasne bude realizovaný aj sokel s použitím izolácie z EPS a nový okapový chodník po obvode budovy. V rámci technického zabezpečenia budovy sa uvažuje s modernizáciou vykurovacej sústavy, elektro rozvodov, svietidiel a taktiež dôjde aj k obnove bleskozvodu podľa potreby a odporúčaní energetického auditu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ing. Jozef Kandráč
Address
Levočská 23
Stará Ľubovňa
064 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15743

Documents